Vad är en laser?

_________________________________________________________________________________________

Laser är en förkortning av Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation eller ljusförstärkning genom stimulerad utsändning av strålning. En laser är ett instrument som alstrar och sänder ut en ljusstråle (laserljus) av endast en våglängd i en ordnad form.

tillbaka